Administratorem Twoich danych osobowych jest:

"D&D" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Ul. Wały Dwernickiego 125/141, Wejście B, III piętro,  lokal  Z3-2

42-200 Częstochowa

NIP: 9491446140

KRS: 0000217767

REGON: 150321357

Tel. 518 303 964, 501 166 864,  e-mail: sklep@butik-choice.pl

 

1. Administrator danych, zbiera a następnie przetwarza dane dla oznaczonych i przewidzianych jako zgodne z prawem celów, proces przetwarzania danych odbywa się w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Dane są zbieranie jedynie w zakresie stosownym, zharmonizowanym i niezbędnym w stosunku do celów, w związku z którymi są przetwarzane.

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator zapewnia działania zmierzające do ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i nieupoważnionych. W tym celu stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na poziomie adekwatnym do możliwych zagrożeń. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podmiotom.

W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z ich przetwarzaniem możesz w każdej chwili skontaktować się z Administratorem drogą telefoniczną lub poprzez adres e-mail dostępny na stronie internetowej www.butik-choice.pl w zakładce „kontakt”.

 

2. W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane po uprzednio wyrażonej zgodzie będą przetwarzane przez Administratora w celu:

 

1.Świadczenia usług drogą elektroniczną,

2.Marketingu, w tym profilowania i w celach analitycznych,

3.Dopasowania treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań,

4.Pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług.

 

3.Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do chwili, aż cofniesz swoją zgodę na takie przetwarzanie. W innym przypadku twoje dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji umowy/usług, a jedynie w uzasadnionych wypadkach przez dłuższy okres (minimalny i niezbędny dla realizacji odpowiednich celów i praw), jednak zawsze przy zachowaniu pełnej zgodności procesu przetwarzania danych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa – dotyczy to np. przetwarzania danych po zakończeniu świadczenia usługi w celach reklamacyjnych, czy innego dochodzenia roszczeń. Udostępnianie archiwum danych zgodnie z wymogami RODO:

Na prośbę klienta możemy udostępnić wszystkie jego dane zgromadzone przez sklep wraz ze wszystkimi zamówieniami.

 

4. Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:

a) zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów  osoby, której dane dotyczą,

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

5. Wymóg podania danych osobowych

Tylko dobrowolna zgoda jest podstawą wykorzystania Twoich danych osobowych w celach analitycznych lub reklamowych, w tym na profilowanie. W przypadku ustawienia swojej przeglądarki w sposób, który uniemożliwia zapisywanie plików cookies – Twoje dane nie będą przetwarzane.  Niektóre dane osobowe wymagane są do zawarcia odpowiedniej umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych  wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy, może być brak możliwości skutecznego dokonania czynności niezbędnych do zawarcia umowy, np. złożenia zamówienia, czy jego rozliczenia.

 

6. Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Administrator powierzy przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie podmiotom, które podpisały umowę na powierzenie przetwarzania danych. Należy tu wymienić m.in. podmioty o następującym profilu:  
a) świadczące usługi z zakresu IT
b ) świadczące usługi z zakresu e-marketing
c) świadczące usługi z zakresu obsługi księgowej
d) świadczące usługi z zakresu doradztwa prawnego

Administrator dopuszcza przetwarzanie danych przez inne podmioty, ale wyłącznie w sytuacjach kiedy jest to niezbędne.

 

7. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Masz prawo żądać od Administratora dostępu do danych osobowych, które Ciebie dotyczą. Możesz również żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Ponadto w przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody masz prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z ich przetwarzaniem możesz w każdej chwili skontaktować się z Administratorem drogą telefoniczną lub poprzez adres e-mail dostępny na stronie internetowej www.halia.pl w zakładce „kontakt”.

 

8. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Każdy użytkownik ma prawo, w dowolnej chwili, wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Procedura składania skargi oraz dodatkowe informacje znajdują się w Serwisie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. Pliki cookies i inne technologię

Administrator danych osobowych informuje, że strona internetowa korzysta z technologii cookies. Pliki cookies są danymi informatycznymi (w szczególności plikami tekstowymi), które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu internetowego. Pliki cookies to zazwyczaj unikalny alfanumeryczny identyfikator, który dodawany jest do przeglądarki użytkownika Serwisu internetowego, w celu jej identyfikacji. Pliki cookies mogą zawierać dodatkowo dane m.in. IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania.

 

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

a) niezbędne do działania serwisu – pliki cookies umożliwiające poprawne działanie serwisu,

b) zapewniające bezpieczeństwo – pliki cookies wykorzystywane przy rejestracji/logowaniu lub wykrywaniu nadużyć,

c) optymalizujące działanie serwisu – podnoszące wydajność działania strony,

d) personalizujące działanie serwisu – pliki cookies umożliwiające dostosowanie treści serwisu do twoich ustawień,  personalizację wyświetlania strony, zapamiętywanie przejrzanych produktów lub zapamiętanie informacji o dodaniu konkretnych produktów do koszyka,

e) wykorzystywane przy personalizacji reklam lub analizie ruchu – pliki cookies w skuteczniejszy dopasowujące reklamy do twoich preferencji.

Możesz w każdej chwili dokonać zmian i usunąć plik cookies ze swojej przeglądarki. W tym celu należy postąpić zgodnie z instrukcją dostępną pod url.

- Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

 

Urządzenia mobilne:

•Android - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

•Safari - http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

•Windows Phone -
http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

•Blackberry - http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp

Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na poprawność wyświetlania serwisu. Pliki cookies zamieszczane są w twoim urządzeniu końcowym i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem danych reklamodawców oraz partnerów.

Reklama, analityka internetowa i tagi remarketingowe, tag konwersji (e-commerce)

Administrator może wykorzystywać narzędzia analityczne (np. Google Analytics) oraz tagi remarketingowe (tag Google AdWords, pixel Facebook Ads) umożliwiające analizę i gromadzenie danych o twoim zachowaniu w serwisie internetowym.  Dane gromadzone są w sposób zanonimizowany. Możesz w każdej chwili zablokować przekazywanie informacji poprzez skorzystanie z narzędzia Google dostępnego pod URL: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl,

Dane te mogą być wykorzystywane do wyświetlania reklam za pomocą Google AdWords, Facebook Ads, DoublClick. Możesz w każdej chwili dostosować informacje, które są wykorzystywane przez Google poprzez zmianę ustawień swojego konta w serwisie Google https://adssettings.google.pl/authenticated lub poprzez zmianę ustawień preferencji na swoim profilu w Serwisie Facebook
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

Możesz również skorzystać z narzędzia do rezygnacji z plików cookies dostawców zewnętrznych na stronie - Network Advertising Initiative - http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

Profilowanie (w tym analityka)Profilowanie jest sposobem agregacji informacji o Twoim i innych użytkowników zachowaniu na stronach internetowych. Dzięki zautomatyzowanej analizie treści, które przeglądasz oraz Twoich zachowań możliwe jest tworzenie profilów użytkowników (m.in. wiek, płeć, zainteresowania). Profile użytkowników wykorzystywane są do dopasowywania treści, dopasowywania sposobu prezentacji reklam lub poszukiwania użytkowników podobnych do Ciebie.